Reis door je bloed

webquest - webkwestie

Beoordeling

Hieronder zie je waar op gelet wordt wanneer je je werk inlevert.


Onvoldoende

(0-5 punten per onderdeel)

Voldoende

(5-10 punten per onderdeel)

Goed

(10-15 punten per onderdeel)

Zeer goed

(15-20 punten per onderdeel)

Functie van de bloedcellen

Bloedcellen zijn benoemd maar functie van de bloedcellen zijn niet benoemd.

Bloedcellen en de functie van de bloedcellen zijn beknopt benoemd.

Bloedcellen en de functie zijn uitgebreid benoemd.

Bloedcellen en de functie zijn benoemd op verschillende punten op de route.

Functie van de bloedvaten

Bloedvaten zijn benoemt maar functie van de bloedvaten zijn niet benoemd.

Bloedvaten en de functie van de bloedvaten zijn beknopt benoemd.

Bloedvaten en de functie zijn uitgebreid benoemd.

Bloedvaten en de functie zijn de benoemd op verschillende punten op de route.

Beschrijving van de werking van de bloedsomloop

Bloedsomloop is alleen benoemt maar de werking is niet omschreven.

De werking van de bloedsomloop is beknopt omschreven.

De werking van de bloedsomloop is uitgebreid omschreven.

De werking van de bloedsomloop is uitgebreid en in de goede volgorde omschreven.

Digitale presentatie

De presentatie is slordig. De presentatie voldoet niet aan de gestelde eisen.

De presentatie is beknopt en voldoet voor een groot gedeelte aan de gestelde eisen.

De presentatie is volledig en voldoet aan alle eisen.

De presentatie is origineel en voldoet aan alle eisen. Daarnaast

Er is nog extra informatie toegevoegd.

Samenwerking

Onduidelijk was wie wat ging doen.

Er was geen overleg over de taakverdeling

Er was nauwelijks overleg over de taakverdeling.

Eén van jullie heeft het meeste werk verricht.

Jullie hebben na goed overleg de taken verdeeld en beide ongeveer even veel gedaan.

Jullie hebben na goed overleg de taken verdeeld en hielpen elkaar zo nodig.